De geïntegreerde bedrijfssoftware voor de hovenier/groenvoorziener

Hoe wijzigen?

Wijziging van rechtsvorm

Soms is het nodig om de rechtsvorm van een onderneming aan te passen aan de nieuwe situatie. Bijvoorbeeld wanneer een eenmanszaak of V.O.F. groeit, kan het handig zijn om de activiteiten onder te brengen in een B.V. In dit geval gaat INFOGROEN Software B.V. akkoord met de licentienaamswijziging indien het eigendom van beide ondernemingen op basis van uittreksels van de Kamer van Koophandel kan worden aangetoond. Er is dan sprake van een 100% aandeelhouderssituatie. Voorbeeld: A is voor 100% eigendom van Holding B.

Enig aandeelhouder

Indien een (rechts)persoon het volledige eigendom heeft van een B.V. of een N.V. dan is dit altijd terug te vinden op het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Indien hier sprake van is dan is het mogelijk om de licentie over te zetten van een (100%-)dochteronderneming naar de bovenliggende 'Enig Aandeelhouder'. Andersom is dit niet mogelijk. Deze bovenliggende (rechts)persoon wordt genoemd als 'Enig Aandeelhouder'. Wanneer geen 'Enig Aandeelhouder' wordt vermeld, dan zijn er meerdere aandeelhouders en kan er geen licentienaamswijziging plaatsvinden.

Bij dit verzoek dienen de recente uittreksels KvK oude situatie en nieuwe situatie aangeleverd te worden.